عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ملی شدن نفت، تحولی عمده در اقتصاد و سیاست ایران ایجاد کرد وبه جرات می توان اعلام کردصنعت نفت مانند بسیاری دیگر از بخشها موفقیت های چشمگیری داشته و امروز بسیاری از شرکتهای خصوصی و دولتی با ایستادن به روی پای خود صاحب نام و برند در عرصه جهانی هستند.

 ملی شدن صنعت نفت، مرکز ثقل سیاست را به داخل منتقل کرد

حسین امیری خامکانی در گفت و گو  به مناسبت سال روز ملی شدن صنعت نفت ، اظهار داشت: در سالهای گذشته و در ابتدای دوره ملی شدن صنعت نفت، سازمان ملی شدن صنعت نفت در انحصار شرکتهای خارجی بوده و همین موضوع باعث شد اقداماتی از قبیل اکتشاف، برداشت، استخراج و فروش دست شرکتهای وابسته به خارج باشد، اما امروز تمام امتیازات، پروانه بهره برداری، اکتشاف و استخراج در اختیار دولت به نمایندگی از ملت ایران است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت ملی نفت و گاز هم به نمایندگی از دولت ایران وظیفه اداره کلیه امور مربوط را داشته و بخش مهمی از هزینه های جاری و عمرانی کشور نیز از طریق فروش این محصول تامین می شود.

وی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه با تقویت صندوق توسعه ملی، توسعه کشور رقم خواهد خورد که تغذیه این صندوق از طریق فروش نفت حاصل شده و منابع آن در اختیار بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و تولید قرار می گیرد و به عقیده بنده امروز نفت به طور کامل ملی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین با تاکید براینکه استقلال نباید در کشیدن دیوار به دور کشور معنی شود گفت: به جرات می توان اعلام کرد کشور در صنعت نفت مانند بسیاری دیگر از بخشها موفقیت های چشمگیری داشته و امروز بسیاری از شرکتهای خصوصی و دولتی با ایستادن به روی پای خود صاحب نام و برند در عرصه جهانی هستند، اما مستقل بودن به معنی کشیدن دیوار به دور کشور نبوده و این اقدام به هیچ عنوان منطقی نیست.

امیری خامکانی افزود: اگر بنا باشد کشوری تنها به میزان نیاز داخلی نفت و گاز استخراج کند قطعا توجیه اقتصادی نخواهد داشت، از این رو برخی از صنایع مانند صنعت نفت نیازمند ارتباط و تجارت با سایر کشورها بوده، اما به معنی عام کلمه می توان ادعا کرد که ایران در صنعت نفت خود کفا است.

وی در رابطه با نقش بخش خصوصی برای توسعه صنعت نفت نیز گفت: عمده توان و تجربه در اختیار بخش خصوصی بوده و همین موضوع باعث شده که آنها به خوبی بدرخشند، لذا فعالیت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی قطعا باعث شکوفایی این صنعت بیش از گذشته خواهد شد.

وی همچنین با یادآوری تجربه تحریم های صورت گرفته از سوی غرب بر علیه ایران گفت: تحریم ها به ما نشان داد که در تمامی مراحل بخش خصوصی باید حضور داشته باشد، البته این موضوع نیازمند تقویت زیر ساخت ها برای جلوگیری از ضربه های احتمالی است تا تجربه اخیر که متاسفانه رخ داد دیگر اتفاق نیفتد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه وضعیت کشور در زمینه خودکفایی مطلوب است و می توان مدعی بود که در بسیاری از بخشها خود کفا هستیم، البته نفت صنعتی نیست که بتوان ادعا کرد در تمام بخشها خودکفا هستیم ولی کلیات این صنعت در دستان مهندسان ایرانی و کشور است.