این عکس ها درسال ۱۳۴۶ توسط سپاه دانش روستا آپ پنگوئیه (جناب آقای احمد بیگدلی) گرفته شده و بعد از ۴۶ سال در معرض نمایش قرار گرفته است.

صدای زرند: اکثریت افراد در این تصاویر از جهان رخت بربسته اند و نوجوانانی که بوده اند امروز مسن ترین افراد روستا هستند و خیلی از افراد در تصاویر چهره ی خود را بعداز این همه سال نمی شناسند و با تمرکز زیاد به عکس ها روزهای فراموش نشدنی را بیاد می آورند. عکس های دست جمعی در مراسم جشن در محل روستا در سال۴۶ بوده و عکس های که با لباس فرم هستند معلمان (سپاه دانش های روستای آب پنگوئیه و روستا های هم جوار می باشند و ماشینی که در عکس ها مشاهده می شود مربوط به معلم راهنما بوده که به روستا آمده بوده است)

این تصاویر در وبلاگ شخصی آقای احمد بیگدلی، نویسنده ایرانی اهل نجف آباد، منتشر شده است که ایشان در توضیح این تصاویر چنین نوشته اند.

با درود فراوان:
باورتان نمی شود، 45 ، 46 سالی طول کشید تا به آرزویم برسم. یعنی اینکه بعد از این همه سال و متأسفانه بعد از مرگ همسر محبوبم؛ همراه و رفیق همه این سال ها، یک بار دیگر قدم به خاک آپونگ بگذارم: روستایی از شهرستان زرند کرمان

علی یار احمدی سبب ساز سفری شد که مرا به آرزوی دیرینه ام برساند. با دخترم پروانه رفتیم که در آنجا به دنیا آمده بود. با کاوه جهانگیری و کیمیا که این هر سه از دانشجویانم در دانشگاه سپهر اصفهانند. عجیب است. عکس هایی که پیش رو دارید غوغایی در آنجا، در روستای آپونگ افکند. بچه های دبستان آپونگ حالا پیرمردهایی شده بودند که معلم پا به سن گذاشته شان را بغل می کردند. پا به سن گذاشته های آپونگ که همه روی در نقاب خاک در کشیده اند به مصداق:

ما برفتیم و عکس ما برجاست / گردش روزگار برعکس است.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20