دبیر ستاد اسکان نوروزی مدیریت آموزش و پرورش زرند خبر داد: تا کنون تعداد38 خانوار به تعداد160 نفر در ستاد اسکان آموزش و پرورش زرند اسکان یافتند.

81075373-5550305

 

به گزارش صدای زرند به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش زرند ، فرامرز سعیدی دبیر ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش گفت: این تعداد شامل ۲۱خانواده فرهنگی و۱۷ خانواده غیرفرهنگی هستند.

فرامرز سعیدی گفت :اغلب این افراد کسانی بودند؛که قصد سفر به مشهد مقدس را داشتند یا از سفر معنوی ثامن الحجج قصد عزیمت به شهرها و مناطق خود را داشتند.

 

و ی افزود: تعدادی هم به عنوان بازدید از جاذبه های گردشگری شهرستان زرند به این شهر عزیمت نموده اند.