صدای زرند
زندگی خیلی پستی و بلندی داره. نبایددر اولین شکست تسلیم مشکلات شد. این موش بارها شکست خورد ولی در آخر با کمی فکر و تلاش به هدف خود رسید.

 

لینک دانلود