آقای کرمی پور، در خاطره ای که در سلسله نشت های ماهانه اخلاقی، تربیتی، بصیرتی در محل سابق سپاه شهرستان زرند برگزار شده بود گفت: یک روز معلم دختر من به دخترم توصیه کرده بود شما با مانتو بیایید مدرسه راحت ترهستید. چادر دست و پا گیر است.  و در ادامه گفتند: متاسفانه جامعه ما از این رفتارها رنج می برد.

Reza KaramiPour

چادری که دست وپا گیر دختر امام جمعه شده؟!

صدای زرندامروز(26/8/1392) برای شرکت در سلسله نشت های ماهانه اخلاقی، تربیتی و بصیرتی رفته بودم به محل سابق سپاه شهرستان که حالا شده محل استقرار حوزه علی ابن ابیطالب (علیه السلام). چند نفری سخنرانی کردند. در آخر حاج آقا کرمی پور پشت تریبون آمد. موضوع نشست امر به معروف ونهی از منکر بود.

امام جمعه شهرستان زرند، در قسمتی از سخنانشان از تمرین دادن فرزندان خود در زمینه عفاف و حجاب که مورد تأیید ائمه اطهار است؛ سخن به میان آوردند وخاطره ی جالبی را بیان کردند.

ایشان گفت: چند سال پیش خودم شخصاً رفته بودم دنبال دخترم که در سال سوم دبستان بود. چون چند دقیقه ای زودتر از ساعت تعطیلی رفته بودم  چند لحظه ای منتظر شدم. وقتی زنگ پایان مدرسه زده شد، دیدم 95 درصد دختران این مدرسه مانتویی هستند وادامه داد تازه معلم دختر من نیز به دخترم توصیه کرده بود شما با مانتوبیایید راحترهستید. چادر دست و پا گیر است.

وی در ادامه گفتند: متاسفانه جامعه ما از این رفتارها رنج می برد.

حسن ضیاالدینی