پرو آجماتین، مردی کروات است که 40 سال قبل به مادر خود قول داده تا دیگر نوشابه الکلی مصرف نکند و به خاطر این قول خود اکنون تنها به خردن نوشابه کولا آن هم بصورت روزانه مشغول است.

صدای زرند

مردی که 40 سال فقط نوشابه می خورد (+عکس)

صدای زرند

مردی که 40 سال فقط نوشابه می خورد (+عکس)