الناز شاکردوست همراه با دیگر عزاداران حضرت ابالفضل در مراسم عزاداری شرکت کرد.

صدای زرند

الناز شاکردوست سر دیگ نذری