علی دایی سرمربی پرسپولیس در تمرین دو روز قبل با یک مازاراتی وارد محل تمرین شد.

صدای زرند

صدای زرند