صدای زرند

صدای زرندرهبر انقلاب درباره مذاکرات هسته‌ای: بنده اصرار دارم بر حمایت از مسئولانى که اجراى کار برعهده‌شان است، از همه‌ى دولتها بنده حمایت میکنم و وظیفه‌ى ما است. این یک طرف قضیّه است که قطعى است. از آن طرف اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملّت ایران، از جمله مسئله‌ى حقوق هسته‌اى؛ از حقوق ملّت ایران یک قدم عقب‌نشینى نباید بشود.