صدای زرندوزیر ارشاد دیروز در شرایطی به نماز جمعه رفت که پدرش آیت الله جنتی در خطبه های نماز از انتصاب ها در دولت یازدهم انتقاد کرد.