ظاهرا مالدینی از استقبال شور انگیز طرفدارانش در ایران سورپرایز شده…

صدای زرند

به گزارش “صدای زرند”، بیش از همه، این پائولو مالدینی بود که با ورودش ولوله ای در فرودگاه برپا کرد.

ساعتی پیش کاروان تیم میلان برای دیدار دوستانه با پرسپولیس وارد کشورمان شد. کاروان این تیم با استقبال فراوان طرفداران ایرانی مواجه شد و بیش از همه، این پائولو مالدینی بود که با ورودش ولوله ای در فرودگاه برپا کرد.

صدای زرند صدای زرند صدای زرند صدای زرند صدای زرند صدای زرند صدای زرند صدای زرند