رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرند در سالروز به شهادت رسیدن آیت الله مدرس،این عالم،روحانی جلیل القدر،مرد دین و سیاست را اسوه جاودان تاریخ عنوان کرد.

صدای زرند

به گزارش “صدای زرند”، حجت‌الاسلام مهدی حسنی دروصف شخصیت شهید مدرس گفت: شهید مدرّس یکی ازالگوهای برجسته ی تاریخ معاصر کشور ما و از چهره های درخشانی است که ویژگی های شخصیتی او، نوع نگرش و جهت گیری هایش، جالب، اصولی، قابل تأمّل و الگوبرداری است. این ویژگی ها در زندگی و شخصیّت این رادمرد ایرانی فراوان است.

حجت‌الاسلام حسنی افزود: مدرّس در میان افراد هم زمان خود و به‌ ویژه در مقایسه با نمایندگان هم عصرخویش درمجالس قانون گذاری دوره مشروطیت وحتّی بین سران دولت، از اعتبار و صلاحیت بی نظیری برخوردار بوده است،این خصوصیّت بارزبه راحتی درمنابع تاریخی قابل درک می باشد.

مهدی حسنی خاطرنشان کرد: با گذشت حدود یک قرن و نیم، نام و یاد شهید مدرّس همچنان بر سر زبان ها و در اذهان مردم است؛ امروز سیاستمداران، نخبگان، روحانیون، علما، بزرگان، دانشمندان و رهپویان علم و معرفت، همواره از شجاعت، شهامت، صراحت لهجه، ساده زیستی، بی رغبتی او به دنیا، دانش و سیاست وی سخن گفته و خواهند گفت.

وی در پایان بیان داشت: به عبارت دیگر می توان بر این نکته تأکید داشت که مدرّس از مجلس دوم مشروطه تا امروز پیوسته در تاریخ حضور داشته و خواهد داشت، در صورتی که از هم عصران او این گونه یاد نمی شود.

انتهای پیام/

منبع: سایت سازمان تبلیغات اسلامی