چندی است که شایعات و حرف های عجیب و نادرست به گوشم می رسد. اما تاکنون همیشه سعی کرده ام آنها را شوخی هایی بیش نگیرم. زیرا فکر می کنم که اینجور زندگی کردن کمتر خودم و دیگران را آزار خواهد داد. اما حال برای رفع بسیاری سوء تفاهم ها لازم دانستم که کمی در این زمینه سخن بگویم.

Seda

فکر اینکه سایتی ساخته ام که قصدهای آن چنانی دارد و قصد تخریب شخص خاصی را دارد و جناحی کار می کند بسیار آزارم می دهد. “صدای زرند” اهدافی بزرگ و والاتر از آنچه که برخی به به آن فکر می کنند، دارد. هدف اصلی ما خوب زندگی کردن مردم این دیار زرخیز، مردم شهرستان زرند است و دیگر هیچ. “صدای زرند” نه قصد تخریب کسی را دارد، نه قصد آشوب دارد، نه قصد زیرآب زنی دارد و نه حتی قصد جاسوسی!! آیا پاسخگو بودن مسئولین حق مسلم شهروندان نیست؟؟ آیا انتقاد کردن از مسئولین و انتقاد از فردی خاص را می توان به عنوان معاند نظام و… دانست؟؟ انتقادی که تاکنون حتی رخ نداده است…!!

آنان که اینگونه فکر می کنند، واقعاً چگونه به این نتایج رسیده اند؟؟ واقعاً در این زمینه فکر کرده اند؟؟

من مردی از دل همین شهرستانم. انسانی مانند انسان های دیگر این دیار. بنابراین از اینجا از طریق همین سایتی که به گفته بعضی ها اهداف خاص دارد و به گفته برخی نیز بدون مجوز و غیرقانونی است اول این را به گوش تمامی کسانی که این مطلب را می خوانند می رسانم که سایت خبری تحلیلی صدای زرند یک سایت کاملاً قانونی و با مجوز است و دوم از کسانی که قصد داوری من و سایت صدای زرند را دارد این خواهش را دارم  که ما را با علم و به عدل داوری کنید.

خوب است متن زیر را نیز بخوانیم و به یاد داشته باشیم:

روزی فراموش خواهیم کرد که چه صدمه ای دیده ایم،
حتی فراموش خواهیم کرد که چرا گریه کرده ایم و چه کسی باعث آن شد.

سرانجام متوجه خواهیم شد رمز آزاد بودن، انتقام نیست.
بلکه این است که بگذاریم همه چیز به شیوه خود و در زمان خود معلوم گردد.

در نهایت آنچه مهم است، نه فصل اول…
بلکه فصل آخر زندگیمان است. که نشان می دهد مسیر را چگونه پیموده ایم.

پس همواره بخندید، ببخشید، اعتقاد داشته باشید و عشق بورزید.

حال ما نیز می گذاریم همه چیز به شیوه خود و در زمان خود معلوم گردد.

جواد زمانی بابگهری
مدیر پایگاه خبری تحلیلی صدای زرند