با هدف آموزش پیشگیری از ایدز جلسه توجیهی آموزشی پیشگیری از بیماری ایدز با حضور رئیس مرکز بهداشت زرنددر دبیرستان پسرانه شاهد دوره اول برگزار شد.

جلسه توجیهی آموزشی پیشگیری ازبیماری ایدزدرزرندبرگزارشد

جلسه توجیهی آموزشی پیشگیری ازبیماری ایدزدرزرندبرگزارشد

به گزارش”صدای زرند“،دراین جلسه دکتر سید مصطفی تهامی نیا رئیس شبکه بهداشت درمان و آموزش پزشکی زرنداظهارداشت:هر دانش آموز می تواند مُبلغ خوبی برای مرکز بهداشت در خانواده ها باشد.

 وی با توجه به وجود بیماری های مختلف در جامعه یکی از این بیماری های مهلک و کشنده را ایدز عنوان کرد و گفت:این بیماری از فرد آلوده به انسان سالم قابل انتقال است،ولی راه انتقال آن مثل سرما خوردگی نیست و به تحت شرایطی منتقل می شود.

جلسه توجیهی آموزشی پیشگیری ازبیماری ایدزدرزرندبرگزارشد

جلسه توجیهی آموزشی پیشگیری ازبیماری ایدزدرزرندبرگزارشد

تهامی نیا بیشترین مبتلایان به این بیماری را افرادمعتادعنوان کرد که با تزریق سرم های مشترک از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.

 وی در ادامه راه های انتقال این بیماری و جلو گیری از آن را بیان کرد.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان زرند نقش خویشتن داری و رعایت تقوای الهی را در این زمینه مهم دانست.

صبح زرند