مدیر جهاد کشاورزی زرند، گفت: محصول پسته این شهرستان رتبه دوم تولید را بعد از رفسنجان و رتبه نخست را از نظر طعم و مزه در بین محصول سایر شهرستان های استان دارد.

پسته زرند رتبه نخست طعم و مزه را دارد

پسته زرند رتبه نخست طعم و مزه را دارد

سید ˈعلی امیریˈ، روز شنبه در گفت و گو با صدای زرند، افزود: 45 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت پسته قرار دارد.
به گزارش صدای زرند به نقل از ایرنا،وی اظهار کرد: 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی زرند به پسته اوحدی، پنج هزار هکتار احمدآقایی، پنج هزار و 200 هکتار اکبری، پنج هزار و 300 هکتار کله قوچی و دو هزار هکتار نیز به سایر ارقام تعلق دارد.

مدیرجهاد کشاورزی زرند، ادامه داد: 42 هزار هکتار از اراضی پسته این شهرستان بصورت بارور و سه هزار هکتار نیز بصورت نهال هستند.

وی میزان تولید محصول پسته شهرستان زرند را در سال جاری 20 هزار تن اعلام کرد و افزود: این مقدار در سال قبل 17 هزار تن بوده است.

مدیرجهاد کشاورزی زرند، تصریح کرد: 25 هزار کشاورز در این شهرستان فعالند که 90 درصد آن ها بصورت تک محصولی به کاشت پسته مشغول هستند.

وی شمار کارگران فصلی را در فصل برداشت پسته 200 هزار نفر اعلام کرد.

امیری، گفت: 64 ترمینال مکانیزه و نیم مکانیزه، 75 کارگاه فراوری و ضبط پسته و سه هزار و 200 کارگاه خانگی ضبط پسته در شهرستان زرند فعالیت می کنند.

وی اظهار کرد: دو کارگاه بسته بندی پسته نیز با استفاده از کمک های فنی و اعتباری ستاد توسعه در شهرستان زرند وجود دارد.

امیری، در بخش دیگری از سخنان خود به خشکسالی های اخیر زرند اشاره کرد و گفت: سختی آب در برخی مناطق این شهرستان بسیار بالا رفته است و افت آب های زیر زمینی موجب شوری و سختی آب در برخی مناطق شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 20 روز اقدام به خاموشی موتور پمپ های کشاورزی کردیم، افزود: در سال جاری نیز 25 روز در فصل پاییز به پیشنهاد کشاورزان خاموشی موتور پمپ ها را داشتیم که در بخش مصرف آب و صرفه جویی راضی کننده بود.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان زرند، افزود: سامانه آبیاری نوین در شش هزار هکتار از اراضی پسته کاری این شهرستان اجرا شده و بیشتر کشاورزان زرندی متقاضی اجرای این سامانه هستند.

وی گفت: 12 درصد باغات پسته شهرستان زرند به سامانه آبیاری نوین مجهز است.

امیری، تصریح کرد: آب30 درصد از باغات پسته شهرستان زرند با ای. سی. بالا روبرو است و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار در این باغات وجود ندارد.

وی مشکل اصلی بخش کشاورزی و پسته شهرستان زرند را شوری و کمبود آب، خرده مالی، پراکندگی باغات و نوسانات قیمت پسته عنوان کرد.

وی خرید پسته را بصورت تضمینی از کشاورز راهی برای جلوگیری از نوسانات قیمت پسته و متضرر نشدن کشاورزان عنوان کرد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان زرند، گفت: سرمازدگی، بارندگی در زمان گل دهی و گرمای بیش از حد تابستان به 40 تا 60 درصد باغات پسته در سال گذشته خسارت وارد کرد.

وی از آفاتی چون پروانه چوبخوار، سن و پسیل بعنوان بیشترین آفات باغات پسته شهرستان زرند نام برد.

وی با اشاره به اجرای مبارزات بیولوژیک علیه آفات در زرند، ادامه داد: شش هزار هکتار حدود شش درصد باغات پسته این شهرستان تحت پوشش ناظران کشاورزی قرار دارند.

امیری، گفت: کشاورزان برای نظارت کارشناسان کشاورزی در هر هکتار از اراضی خود باید یک میلیون ریال پرداخت کنند.

وی افزود: بیشترین خسارت در باغ های پسته شهرستان زرند از طریق سرایت آفت هایی چون سرخرطومی، شپشک تنه ای، پروانه چوبخوار، زنجره، سوسک سرشاخه خوار، پسیل و گمز بوده است.

انتهای پیام /