کوتاه قد ترین الاغ جهان ۶۴٫۲ سانتی متر قد دارد که در آمریکا زندگی می کند.

صدای زرند