برخی مدعیان حمایت از نظام، به جای آن که از بهبود روابط دولت و نظام با دانشگاه خرسند باشند و از رئیس جمهور به دلیل فراهم آوردن شرایط جدید قدردانی کنند، از این وضعیت آشفته خاطرند و همین آشفته حالی، نشان از نفاق شان دارد.

SedayeZarand.IRصدای زرند: دومین حضور رئیس جمهور روحانی در فضای دانشگاه، در چهارمین ماه دولت، می تواند نوید بخش آن باشد که دولت یازدهم بر خلاف سلفش، رابطه خوبی با دانشگاهیان خواهد داشت به ویژه آن که رئیس جمهور در پایان سخنرانی اش، قول داد قبل از پایان سال تحصیلی، باز هم به دانشگاه برود.

نکته قابل توجه در سخنرانی امروز روحانی در جمع دانشجویان و استادان، همدلی و همبستگی زائد الوصف بین دانشگاهیان و رئیس جمهور بود؛ دانشجویان، بارها و بارها، در میان سخنان روحانی، با تشویق های ممتد، سخنان او را تأیید کردند و فضای پر انرژی سالنی که رئیس جمهور در آن سخنرانی می کرد، حتی از این سوی صفحات تلویزیون و برغم سانسورهای صوتی شبکه خبر سیما، کاملاً درک و احساس می شد.

SedayeZarand.IR

این که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جامعه دانشگاهی، چنین سطحی از تفاهم و همگرایی وجود داشته باشد، دستاورد بزرگی است که حامیان واقعی نظام باید آن را قدر بدانند و از وضعیت به وجود آمده ، خوشحال باشند.

توجه داشته باشیم که این فضای دوستی و تفاهم، در شرایطی پدید آمده که برای سال های طولانی، نه تنها بدنه دانشگاهی کشور از دولت فاصله گرفته بود بلکه نسبت بدان موضع منفی هم داشت و چنان روندی، فراتر از دولت، حتی روابط نظام و دانشگاه را نیز نشانه رفته بود.

3

نکته اینجاست که برخی مدعیان حمایت از نظام، به جای آن که از بهبود روابط دولت و نظام با دانشگاه خرسند باشند و از رئیس جمهور به دلیل فراهم آوردن شرایط جدید قدردانی کنند، از این وضعیت آشفته خاطرند و همین آشفته حالی، نشان از نفاق شان دارد.

انتهای پیام/

منبع: عصرایران