صدای  زرند: هنرمندی به نام graham coreil در خیابان بالتیمورخط های عابرپیاده را بسیار خلاقانه طراحی کرده است که عابر پیاده می تواند در هنگام عبور لی لی بازی کند.

SedayeZarand.IR

Khal2

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

 

منبع: روزگارنو