صدای زرند: تعدادی از ایرانیان به یاد نلسون ماندلا رهبر فقید جنبش ضدنژادپرستی آفریقای جنوبی، با حضور در مقابل سفارت آفریقای جنوبی در تهران، دسته های گل را مقابل سفارت قرار دادند.

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

 

انتهای پیام/