چند تن از اعضای پارلمان ترکیه در جلسه روز گذشته مجلس این کشور با یکدیگر گلاویز شدند.

صدای زرند: به نقل از سایت خبری عصر ایران، دعوای اصلی بر سر واژه” کردستان ترکیه” در متن لایحه بودجه سال 2014 بود که نمایندگان حزب ملی گرای “حرکت ملی گرایانه” (MHP) خواستار حذف این عبارت شدند.

در مقابل این خواسته چند نماینده از حزب کردی “صلح و دموکراسی” (BDP) به مخالفت برخاستند و در نتیجه نزاع و گلاویز شدن نمایندگان موافق و مخالف رییس جلسه مجبور شد چند دقیقه ای تنفس بدهد.

Tork1

SedayeZarand.IR

انتهای پیام/