مدیر آموزش و پرورش زرند خبر داد: مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی در 38 آموزشگاه شهرستان زرند برگزار شد.

SedayeZarand.IR

صدای زرند: به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زرند، حمید نور الدینی، مدیر آموزش و پرورش، درحاشیه برگزاری این آزمون هدف از برگزاری این آزمون ها را تقویت بنیه علمی و سنجش میزان یاد گیری دانش آموزان در سال های گذشته بیان کرد.

نورالدینی ضمن بیان اینکه این آزمون در تمام مدارس متوسطه نظری و پایه اول هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار می گردد، گفت: این آزمون از ساعت 9 صبح در 38 واحد آموزشی شهرستان برگزار شد که در آن  3704 دانش آموز در این آزمون شرکت کردند.

گفتنی است مدیرآموزش و پرورش، کارشناس مسئول متوسطه اول، کارشناس حراست و ارزیابی از روند بر گزاری آزمون در مدارس بازدید کردند.

انتهای خبر/