SedayeZarand.IRمریخ‌پیمای کنجکاوی (Curiosity) روی این سیاره سرخ برای نخستین بار رد یک دریای خشکیده را پیدا کرد.

صدای زرند: شبکه خبری زد د اف آلمان گزارش داد، دانشمندان ناسا در مجله تخصصی “علم (Science)” نوشتند حفاری‌ها و تجزیه و تحلیل شیمیایی دلالت بر آن دارد که زمانی در آب تازه دریا شرایط حیات میکروبی وجود داشته است.

بر اساس این گزارش، در حفاری انجام شده، آثار کربن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد به دست آمده که شرایط بهینه را برای حیات فراهم می‌آورد.

زانیف گوپتا (Sanjeev Gupta) از نویسندگان این مقاله گفت نمونه‌های به دست آمده برای نخستین بار “سندی دال بر وجود دریا” در مریخ است.

انتهای پیام/