صدای زرند: بیلبوردهایی با عنوان “زندگی شادتر” در مناطق مختلف تهران نصب شده است. هدف از این اقدام، تشویق مردم به افزایش تعداد فرزندان است.

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

انتهای پیام/

منبع: عصر ایران