SedayeZarand.IRمعاون دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: با اعلام گذشت پدر و فرزند مقتول، قاتل از پای چوبه دار از مرگ رهایی یافت.

صدای زرند: به نقل از عصر ایران، علی سیدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: منوچهر. م در سال 84 با انگیزه سرقت فردی را به قتل رساند. نامبرده پس از دستگیری روانه زندان شد.

وی افزود: پس از سیر تشریفات قانونی، نامبرده در دادگاه کیفری استان به قصاص نفس محکوم و حکم توسط دیوان عالی کشور تائید شد.

معاون دادستان کرمان بیان کرد: روز گذشته در زمان اجرای حکم، فرزند و پدر مقتول با اعلام رضایت،‌ قاتل را مورد بخشش قرار دادند و هیچ‌گونه وجهی در این زمینه دریافت نکردند.

وی عنوان کرد: مردم رودبار زمین در باب گذشت و عفو خوش درخشیدند و علیرغم اینکه در ابتدای امر بخشش و عفو محقق نشد، اما در پای چوبه دار اولیاء دم اعلام رضایت کردند .

سیدی خاطرنشان کرد: قاتل از حیث جنبه عمومی جرم روانه زندان شد تا مدت حبس را سپری کند.

انتهای پیام/