اعضای انجمن مهندسین برق کرمان به تعداد 60 نفر از تاسیسات نیروگاه بازدید نمودند.

بازدید انجمن مهندسین برق شاخه کرمان از نیروگاه برق زرند

بازدید انجمن مهندسین برق شاخه کرمان از نیروگاه برق زرند

به گزارش “صدای زرند، در ابتدا  اعضای انجمن در محل سالن اجتماعات نیروگاه در جلسه ای بمنظور آشنایی اولیه  با تاسیسات و روند تولید برق  شرکت نمودند و مهندس حیدری مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زرند، ضمن عرض خیر مقدم، در خصوص چگونگی روند تولید برق با مازوت و سوخت ذغالسنگ بیاناتی را ارائه نمود.  سپس با هدف آشنایی بیشتر مخاطبین، مستندی از فعالیتهای نیروگاه پخش شد و در پایان جلسه به پرسشهای آنان توسط مدیرعامل پاسخ داده شد.

در ادامه بازدید کنندگان  بصورت گروهی و با توضیحات کارشناس مربوطه از تاسیسات شرکت بازدید بعمل آوردند.

انتهای پیام/