SedayeZarand.IRمدیرکل راه آهن استان کرمان گفت: راه آهن استان کرمان از نظر میزان بارگیری و جابجایی کالا به مقام پنجم کشور ارتقا یافته است که جایگاه خوبی برای استان محسوب می شود.

صدای زرند: به گزارش ایرنا، مهرداد پاسیار روز یکشنبه در شورای حمل و نقل استان کرمان گفت: میانگین بارگیری ما در هشت ماه نخست سال جاری 112 هزار تن ماهیانه بوده است.

وی ادامه داد: راه آهن کرمان در سال گذشته به نوبه خود در برابر سایر راه آهن های کشور جزء مقام های نخست از نظر نداشتن سانحه و خارج نشدن چرخ واگن از ریل بوده است.

پاسیار، تصریح کرد: به مناسبت هفته حمل و نقل امسال، یک ایستگاه شورگز را بازگشایی می کنیم و با توجه به اینکه در مورد سیر و حرکت قطارها بخش اعظمی از خط راه آهن یک خطه است، هر چه این فواصل ایستگاه ها را کمتر کنیم تعداد قطار بیشتری می توانند راحتر حرکت کنند.

وی تاکید کرد: 12 ایستگاه باز داریم که تعداد این ایستگاه ها به 13 ایستگاه باز خواهد رسید.

مدیرکل راه اهن استان کرمان بیان کرد: در سابق از ایستگاه زرند بارگیری زغالسنگ را داشتیم و با توجه به فعالیت هایی که صورت گرفته و با عنایت به اینکه بخشی از این بارها به سمت ریل جذب شود، بعضی از این حمل و نقل ها به صورت ترکیبی خواهد بود.

وی ادامه داد: در ایستگاه روستای سیریز یک حمل و نقل ترکیبی را انجام می دهیم که بار به آنجا منتقل و بقیه مسیر آن به سایر نقاط از طریق ریلی انجام می شود و همچنین ایستگاه جلال آباد باز شده که در آن جا نیز بار به صورت ترکیبی از معدن به ایستگاه منتقل و با قطار ادامه مسیر می دهد.

پاسیار، اظهار کرد: کل طول خطوط راه آهن استان کرمان 600 کیلومتر است که 230 کیلومتر آن خط قدیمی است و امیدواریم آن را ارتقا دهیم و اکنون 23 کیلومتر از این راه تعویض شده است.

وی با بیان اینکه هر روز سه قطار در ایستگاه کرمان داریم که یک قطار به سمت مشهد و دو قطار به سمت تهران حرکت می کنند، گفت: ما همه امور را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم و صاحب واگن در جابجایی بار و مسافر نیستیم.

مدیرکل راه آهن استان کرمان افزود: از تمامی شرکت هایی که به سمت راه آهن بیایند استقبال می کنیم و امیدواریم در کرمان آن جایگاهی که مردم به دنبال آن هستند و رفاهیت نسبی که مد نظر آنهاست، محقق شود.

وی اظهار کرد: هر قطار ما به طور متوسط 600 نفر را جابجا می کنند.

انتهای پیام/