در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشگری با دریافت حقوقی در حدود ماهیانه 500 هزار تومان بشدت تحت فشار وشرمنده خانواده خود می باشند، رییس صندوق بازنشستگی حقوق ماهیانه 25 میلیون تومانی یعنی 50 برابر یک بازنشسته معمولی دریافت می کند.

حقوق رییس صندوق بازنشستگی 50 برابر حقوق بازنشستگان+سند  


به گزارش صدای زرند به نقل از پارسینه، خانم عطاریان که در دولت احمدی نژاد بعنوان رییس صندوق بازنشستگی کشور منصوب شد وبا وجود تغییرات مکرر در وزارت رفاه ، پست خود را حفظ کرده وتا امروز در این مسئولیت قرار دارد بابت ریاست بر سازمان بازنشستگی کشور پایه حقوقی بیش از 12 میلیون تومان دریافت می کند که با احتساب اضافه کار وحق ماموریت و… بعضا این رقم به 25 میلیون تومان در ماه می رسد که تازه این رقم بدون احتساب پاداش هنگفت پایان سال می باشد.
 
این در شرایطی است که صندوق بازنشستگی کشور در طول سالهای گذشته عملکردی فاجعه آمیز داشته است و بسیاری از اندوخته های بازنشستگان رابر باد داده است.
 
مدیریت ضعیف رییس صندوق بازنشستگی و توصیه پذیری  وی از برخی افراد خاص به قیمت بازی کردن با سرمایه میلیونها بازنشسته تمام شده است.