جمعی از جوانان و فعالان دانشجویی هم زمان با زادروز تولد دکتر محمدرضا عارف -27 آذر- با حضور در دفتر رئیس بنیاد امید ایرانیان، سالروز تولدش را به وی تبریک گفتند.

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR