SedayeZarand.IRهمیشه برای رسانه ها احترام زیادی قائل هستم، اما از برخی رسانه ها می خواهم که به هیچ جه از من مصاحبه خیالی نزنند.

به گزارش “صدای زرند“، آرش برهانی که همچنان یک نیمکت نشین صرف در استقلال است و هر هفته کمتر از قبل بازی می کند در آخرین اظهار نظرش گفت: «من یک هفته پیش هم گفتم که فعلاً هیچ حرفی برای گفتن ندارم و می خواهم سکوت کنم در این شرایط ترجیح می دهم حرفی نزنم، اما متاسفانه امروز دیدم دو رسانه از من مصاحبه خیالی به چاپ رسانده اند.»

مهاجم استقلال در ادامه گفت: «همیشه برای رسانه ها احترام زیادی قائل هستم، اما از برخی رسانه ها می خواهم که به هیچ جه از من مصاحبه خیالی نزنند.»

برهانی گفت: «الان هیچ حرفی برای گفتن ندارم و فقط به آرامش تیم فکر می کنم.»

انتهای پیام/