SedayeZarand.IRوکیل دولت عربستان در جلسه دادگاه استیناف از اینکه یک کشور دارای حاکمیت و هم پیمان با آمریکا پس از گذشت 10 سال از طرح شدن این شکایت محبور به دفاع از خود در برابر اتهامات مطرح شده باشد، ابراز تاسف کرد.

دادگاه استیناف فدرال آمریکا با لغو یک حکم، زمینه شکایت شهروندان آمریکایی که در جریان حملات 11 سپتامبر خسارذت دیده اند از دولت عربستان را فراهم کرد.

صدای زرند: 3 قاضی دادگاه استیناف فدرال در نیویورک با صدور حکمی جدید ،شکایت متوقف شده برخی از شهروندان آمریکا از دولت عربستان به منظور پرداخت خسارت بابت حوادث 11 سپتامبر به دلیل حمایت مالی شاهزادگان سعودی از گروه القاعده را بار دیگر به جریان انداختند.

شکایت از دولت عربستان در سال 2002 با صدور رای یک قاضی دادگاه فدرال به دلیل مصونیت حاکمیتی این کشور متوقف مانده بود ولی روز پنج شنبه 3 قاضی دادگاه استیناف در تفسیری جدید اعلام کردند شکایت افراد صدمه دیده از دولت عربستان می تواند موضوعیت داشته باشد و احیای این شکایت می تواند ” منافع عدالت” را تامین کند.

صدور این رای جدید در هنگامی صورت می گیرد که روابط آمریکا و عربستان در یکی از سردترین و پرتنش ترین شرایط خود در دهه های گذشته قرار دارد و دو کشور به دلیل اختلافات درباره مسایلی از قبیل توافق ژنو با ایران و نیز بحران سوریه، زبان به انتقاد صریح و آشکار علیه هم گشوده اند.

طبق رای جدید قضات دادگاه فدرال آمریکا شهروندان آمریکا که در جریان حادثه 11 سپتامبر اعضایی از خانواده خود را از دست دادند یا این حادثه خسارات مالی به کسب و کار آنها وارد کرده است، می توانند از دولت عربستان شکایت کنند.

وکیل دولت عربستان در جلسه دادگاه استیناف از اینکه یک کشور دارای حاکمیت و هم پیمان با آمریکا پس از گذشت 10 سال از طرح شدن این شکایت محبور به دفاع از خود در برابر اتهامات مطرح شده باشد، ابراز تاسف کرد.

گفتنی است غالب 19 تروریستی که حملات 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن را انجام دادند، تابعیت سعودی داشتند.

شکایت علیه عربستان در سال 2002 از سوی قریب به خانواده 3 هزار صدمه دیده در حادثه 11 سپتامبر مطرح شد. شاکیان پرونده دولت عربستان و شاهزادگان سعودی را به حمایت مالی از گروه القاعده از طریق شیوه هایی چون موسسات خیریه متهم کرده اند.

انتهای پیام/