SedayeZarand.IRمطالعه جدید پژوهشگران نشان داده است که گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای احتمال دارد نسبت به آن چه که تا پیش از این تصور می شد 40 درصد افراد بیشتری را در معرض خطر کمبود مطلق آب طی قرن حاضر قرار دهد.

صدای زرند: محمد مهدی حیدرپور، زیست نیوز – مطالعه جدید پژوهشگران نشان داده است که گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای احتمال دارد نسبت به آن چه که تا پیش از این تصور می شد 40 درصد افراد بیشتری را در معرض خطر کمبود مطلق آب طی قرن حاضر قرار دهد.

به گفته “جاکوب شو”، مولف ارشد مطالعه اخیر از موسسه پژوهشی پوتسدام، رشد شدیدتر کمبود جهانی آب ممکن است به واسطه افزایش 2 تا 3 درجه سانتیگرادی دما نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی رخ دهد. اگر هرچه سریعتر انتشار گازهای گلخانه ای کاهش نیابد، این مساله ای است که طی چند دهه آینده با آن مواجه خواهیم شد.

امروزه، بین یک تا دو نفر از هر صد نفر در کشورهایی ساکن هستند که کمبود مطلق آب را تجربه می کنند. رشد جمعیت و تغییرات آب و هوایی می تواند به واسطه گرمایش سه درجه سانتیگرادی جهان، این آمار را به حدود 10 نفر از هر صد نفر افزایش دهد. کمبود مطلق آب در قالب دسترسی به منابع آب شیرین کمتر از 500 متر مکعب در هر سال و نفر تعریف می شود. در حقیقت، این میزان به تکنیک های استفاده و مدیریت کارآمد برای دسترسی کافی به آب نیازمند بوده که در بسیاری از کشورهای جهان به کار گرفته نمی شوند.

کمبود منابع آب شیرین یکی از اصلی ترین مواردی بوده که توسعه انسانی را تهدید می کند. به عنوان مثال، امنیت غذایی در بسیاری از مناطق جهان به آبیاری وابسته است. کشاورزی بیشترین میزان مصرف آب شیرین در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.

افزون بر این، بسیاری از فرآیندهای صنعتی به مصرف مقادیر قابل توجهی آب شیرین نیاز داشته و کمبود آن می تواند در برخی مناطق توسعه اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

مطالعه اخیر بر اساس مجموعه ای از یازده مدل هیدرولوژیکی جهانی انجام شده و این شبیه سازی بی سابقه با همکاری بسیاری از گروه های پژوهشی در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است. از این رو، یافته های آن دانش فعلی درباره آثار تغییرات آب و هوایی بر در دسترس بودن آب را شکل می دهد.

از دیدگاه مدیریت خطر کاملا روشن است که اگر تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های انسان ادامه یابد، حتی بر اساس سناریوها و مدل های خوش بینانه نیز زندگی میلیون ها نفر از مردم سراسر جهان در معرض خطر قرار می گیرد.

این مطالعه در نسخه ای ویژه از مجموع مقالات آکادمی ملی علوم به چاپ خواهد رسید.