از جمله آثار تاریخی زرند بازار وکیل متعلق به دوران صفویه می باشد که پس از بازار کرمان از همه بزرگتر است، و در ادامه به شخصیت های بزرگ زرند خواهیم پرداخت که از آن جمله شیخ عبدالسلام زرندی می باشد.که در این کلیپ به صورت تصویری به شما نمایش خواهیم داد.
کلیپ معرفی آثار تاریخی شهرستان زرند

کلیپ معرفی آثار تاریخی شهرستان زرند

دانلود فیلم