سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام محمدیان رئیس دفتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه ها و جمعی از مسئولان وزارت علوم و دانشگاه ها نیز دراین مراسم حضور داشتند.

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

 

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR