صدای زرند: به گزارش عصر ایران، محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری آریا در خصوص فعالیت احمدی نژاد برای مجلس دهم، اظهار داشت: به طور قطع در فعالیت آقای احمدی نژاد برای مجلس دهم یا معرفی افرادی که موافق و هماهنگ با ایشان هستند شکی وجود ندارد چرا که طیف فکری وی مانند جبهه پایداری و آیت الله مصباح است و آنها نیز در صدد فعالیت هایی برای مجلس دهم هستند.

وی در ادامه افزود: به اعتقاد من جبهه پایداری در صدد است تا ادامه فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود را در قالب ورود به مجلس تعقیب کند، اما در مورد اینکه شخص آقای احمدی نژاد نامزد شود یا اینکه فردی را از لیست مورد نظر برای کاندیداتوری معرفی کند نیازمند زمان هستیم.

غرویان با اشاره به اقبال مردم از احمدی نژاد در انتخابات مجلس دهم، بیان داشت: با توجه به شرایط فعلی جامعه و سابقه 8 ساله ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و همچنین شناختی که مردم از وی در مدت طولانی دارند بعید می دانم مردم به وی و نمایندگان مورد نظر آقای احمدی نژاد اقبالی داشته باشند و به طور کلی چارچوب فکری آقای احمدی نژاد از سوی ملت ایران طرد شده است.

غرویان خاطر نشان کرد: با توجه به اختلاس های میلیاردی که ملت ایران همچنان درگیر آن است و مردم در انتظار محاکماتی هستند تا در مورد اختلاس ها از دولت آقای احمدی نژاد صورت گیرد و نتیجه سرقت ها و اختلاس هایی که از بیت المال در طی 8 سال گذشته صورت گرفته موجب شده نوعی بی اعتمادی از سوی مردم به احمدی نژاد حاصل شود . اینکه مردم خواستار پاسخ از دولت گذشته هستند امری طبیعی است چرا که جفای بزرگی به ملت شده است لذا مردم از حکومت دینی انتظار شفاف سازی دارند .