شب گذشته، دو خودروی سواری در مسیر بافق به یزد در برخورد با یک شتر دچار حادثه شدند.

SedayeZarand.IR

به گزارش “صدای زرند” مسئول اورژانس ۱۱۵ بافق گفت: در این حادثه یک خودرو از جاده منحرف و خودروی دیگر بر اثر شدت برخورد دچار واژگونی شد که در این حادثه دونفر از شهروندان بافقی دچار جراحت شدند و یک نفر شتر هلاک شد.

سعید ملک زاده گفت: شب گذشته، دو خودروی سواری در مسیر بافق به یزد در برخورد با یک شتر دچار حادثه شدند.

وی ادامه داد: رانندگان در مسیر یزد به بافق و بالعکس به خلوتی جاده در شب اعتماد نکنند و با احتیاط بیشتر از خطرات احتمالی پیشگیری کنند.

گفتنی است با توجه به رخ دادن اینگونه حوادث با چاره اندیشی و نصب علامت هشدار دهنده بر روی گردن یا کوهان شترها از خطرآفرینی جلوگیری شود ضرورت دارد.

منبع: تیتر یک