صدای زرند: زنان و مردان، نه تنها از نظر جسمی، بلکه در بسیاری موارد از نظر روانشناسانه و نیازهای اساسی نیز متفاوتند. در این مطلب برخی از اساسی‌ترین آن تفاوت ها که در زندگی و رفتار با همسرتان به کار می‌آید، ذکر شده است.

SedayeZarand.IR

  • تفاوت های زن و مرد:

1 – مردان خواهان موفقیت بوده، زنان نیاز به تعلق پذیری دارند.

2 – زنان روحیه لطیف و حساس تری داشته و نیاز دارند احساسات خود را بزبان بیاورند، در پاسخ مردان می خواهند راه گشا و منجی باشند.

3 – مردان به شغلشان به دید جزئی از وجودشان مینگرند، زنان به خانواده خود چنین نگرشی دارند.

4 – مردان بیشتر هدف گرا بوده، اما زنان بیشتر گرایش به برآورده شدن نیازهای فعلی زندگی خود دارند.

5 – تصمیم گیری مردان بیشتر بر پایه اندیشه بوده، اما زنان بیشتر احساسی و با درک مستقیم تصمیم میگیرند.

6 – مردان جسم گرا و زنان رابطه گرا میباشند.

  •  نیازهای مردان:

1 – یک شریک جنسی خوب.

2 – یک همدم اهل تفریح.

3 – یک همسر جذاب.

4 – یک منزل دنج و آرام.

5 – تحسین، احترام، اعتبار، همکاری، پذیرش.

6 – یک همسر حمایت کننده و مشوق.

7 – یک همسر وفادار.

  • نیازهای زنان:

1 – عطوفت و مهر ورزی.

2 – گفتگو و درد دل های صمیمانه. ارتباط تعاملی و همدلانه.

3 – صداقت و صراحت.

4 – حمایت مالی.

5 – همسری که خانواده اولویت زندگی وی باشد.

6 – همسری دلسوز، محافظت کننده، پشتیبان.

7 – امنیت، اعتماد بنفس و تائید.

8 – یک همسر وفادار و متعهد.

9 – جدی گرفتن مشکلات کوچک آنها.

10 – توجه و رغبت نشان دادن به احساسات، عقاید، پیشنهادات و کارهای روزمره آن ها.

11 – احساس اینکه آنها یک شریک عشق ورزی می باشند و نه تنها یک ابزاری جنسی.

12 – قدردانی از زحمات آن ها.

13 – همسری که در حضور دیگران به آنها احترام گذاشته و به وجودشان ببالد.

14 – بخشی از زندگی شوهر خود بودن: همسری که اهداف و مسائل شغلی خود را با آنها در میان می گذارد.

15 – در آغوش گرفتن آن ها.

16 – پذیرش آنها همانگونه که هستند. به آنها اجازه دهیم تا کامل نباشند و زیبایی ظاهری، شخصیت و موفقیتهای آنها را تصدیق کنیم.

17 – همسری که پدر خوبی برای فرزندان آنها باشد.

18 – یک هدیه کوچک و یا یک یادداشت عاشقانه از سوی همسران خود.

19 – یک مرد با اعتماد بنفس.

20 – یک مرد قدرتمند (از لحاظ جسمی، مالی و یا شخصیتی) اما در عین حال مهربان.

انتهای پیام/