کلیپ برج زرندویه و بررسی گویش های مختلف شهرستان زرند

در این کلیپ به بررسی گویش های مختلف زرند می پردازیم و در ادامه نگاهی می اندازیم به قدمت زرند در قرنهای گذشته و محصولات کشاورزی آن، در انتها دیداری خواهیم داشت از برج زرندویه.


دانلود فیلم