SedayeZarand.IRمدافع استقلال به مربی گلرهای استقلال و رفیق نزدیک رحمتی گفت: «یا جلوی این دروازه بان را بگیرید یا اینکه خودم خدمتش می‌رسم!»

صدای زرند: مدت‌هاست که امیرحسین صادقی و سیدمهدی رحمتی مدافع و دروازه بان استقلال بایکدیگر مشکل دارند و این مشکل با وجود پا در میانی بسیاری از جمله جواد نکونام کماکان لاینحل باقی مانده. مشکلی که ظاهرا دوباره عود پیدا کرده به گونه ای که دیگر قابل کتمان نیست و هر روز عمیق تر و گسترده تر می‌شود.

بعد از برد ۲-۱ استقلال مقابل صبا در قم شنیدیم که امیرحسین صادقی و مهدی رحمتی در رختکن بگو مگوی غیر دوستانه ای داشته‌اند و حتی الفاظ نامناسبی هم بین آنها در جمع بازیکنان رد و بدل شد.

این البته پایان کار نبود و ادامه این درگیری به تمرین استقلال هم کشیده شد. در تمرین استقلال امیرحسین صادقی که به شدت از رحمتی ناراحت بود با عصبانیت و صدای بلند به حمید بابازاده مربی گلرهای استقلال و رفیق نزدیک رحمتی گفت: «یا جلوی این دروازه بان (مهدی رحمتی) را بگیرید یا اینکه خودم خدمتش می‌رسم!»

مربی استقلال هم به مدافع تیمش پاسخ داد: «رحمتی از تو بزرگ‌تر است، خجالت بکش!»

انتهای پیام/