SedayeZarand.IRطی 9 ماهه امسال بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به ترکیب سنی 25 تا 29 سال و زنان 20 تا 24 سال است که حدود 12 هزار و 53 مورد بوده است.

صدای زرند: به گزارش روز شنبه ایرنا، 108 هزار و 249 واقعه طلاق در 9 ماهه امسال در کشور به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.9درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش ، 100هزار و 586 واقعه طلاق در شهرها و هفت هزار و 663 مورد نیز در روستاها به ثبت رسیده است.

در هر ماه بطور متوسط تعداد 12 هزار و 28 واقعه طلاق و یا به عبارتی در هر شبانه روز 392 مورد طلاق به ثبت رسیده است.

این گزارش می افزاید: در سال های اخیر به ازای هر هزار نفر جمعیت در کشور دو واقعه طلاق رخ داده و 50 درصد طلاق ها در پنج سال اول زندگی اتفاق می افتد.

بنا بر این گزارش، بیشترین موارد طلاق ثبت شده در تهران با 19هزار و 997 مورد، خراسان رضوی 11هزار و 519 و کمترین واقعه نیز در ایلام با 414 مورد و چهار محال و بختیاری با 705 مورد رخ داده است.

انتهای پیام/