SedayeZarand.IRحمید صادقی زاده در جلسه شورای اداری مدیریت آموزش و پرورش در سالن اجتماعات امام حسن (ع) مجتبی علیه السلام برگزار شد اظهار داشت: مردم با بصیرت خود حماسه نهم دی ماه را رقم زرند.

صدای زرند: به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند، حمید صادقی زاده مدیر آموز ش و پرورش، در جلسه شورای اداری مدیریت آموزش و پرورش که در سالن اجتماعات امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد، ضمن اشاره به حماسه نهم دی ماه مقابله مردم با هنجار شکنان را مقابله با رفتار و هتک حرمت کنندگان دانست و افزود: مردم با بصیرت خود حماسه نهم دی ماه را رقم زرند.

مدیر آموزش و پرورش در ادامه ضمن تببین برنامه های اجرایی خود در این اداره، بیان داشت: اعتماد و اعتبارسازی اولویت کارهای من در زمان مسئولیت و خدمتم است و در این زمینه و برای اجرا کردن این دو مقوله از تمامی همکاران و فرهنگیان نظرخواهی می نمایم و کاری که با مشورت انجام شود هیچ موقع پشیمانی ندارد.

وی با تاکید بر خرد جمعی، اظهار داشت: یکی از توانمندی های مدیر را استفاده از خرد جمعی و مدیریت بر رفتار انسان ها می باشد.

صادقی زاه گفت: جامعه فرهنگی، جامعه ای توانمند است که خلاقیت، نبوغ و پختگی را در سایه همکاری و همدلی به منصه ظهور می رساند و فرهنگیان با نیرویی که در اختیار دارند می توانند روی افکارو اندیشه ها جامعه تاثیر گذار باشند و جامعه را متحول نماید.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت های علمی و تکنولوژی، گفت: استفاده از فناوری مزایا و معایبی دارد که باید به دانش آموزان گوشزد شود تا معایب آن کنترل شود و راه استفاده صحیح از تکنو لوژی را به دانش آموزن یاد دهیم تا آنها بتوانند علم خود را همراه با دانش روز به پیش ببرند.

مدیر آموزش و پرورش در ادامه ضمن اشاره به سالرزو تاسیس نهضت سواد آموزی به دست بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل افزود: بعد از پیروزی انقلاب اقدامات به جا و شایسته ای در زمینه سواد آموزی انجام شده است ولی با توجه به تاکید دین مبین اسلام در مورد اهمیت علم و دانش هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم که بایداین فاصله ها را کم کنیم. 

انتهای پیام/