رئیس جهاد کشاورزی کرمان عنوان کرد
کشت 400 هکتار زعفران در کرمان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: در حال حاضر در استان کرمان سطح زیرکشت محصول زعفران به 400 هکتار رسیده است.

صدای زرند

کشت زعفران در کرمان

به گزارش “صدای زرند“، عباس ملایی امروز با اشاره به تولید زعفران سال جاری ‌در استان کرمان اظهار داشت: تولید زعفران در استان کرمان به یک تن در سال رسیده است.

وی افزود: زعفران به دلیل اقلیم خشک و کویری و نیاز به آب کم به عنوان یک محصول جایگزین به خوبی مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته و از کیفیت مناسبی نیز برخوردار است.

ملایی ابراز داشت: در حال حاضر در استان کرمان سطح زیرکشت محصول زعفران به 400 هکتار رسیده که از رشد 20 درصدی در مقایسه با سال‌های اولیه کاشت برخوردار است.

وی از حمایت کشاورزان در مورد افزایش تسهیلات 350 میلیون ریالی تا سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: متوسط برداشت زعفران خشک در هر هکتار در استان کرمان دو کیلوگرم در هکتار است.

ملایی گفت: عیار بالای زعفران تولیدی استان کرمان مربوط به شهرستان بافت و بیشترین سطح زیرکشت در شهرستان زرند است.

وی عنوان کرد: شهرستان بافت در حال حاضر 70 هکتار سطح زیرکشت زعفران دارد که در مجموع هر سال 60 کیلوگرم محصول خشک تولید می‌کند.

ملایی ابراز داشت: اقلیم مناسب و شرایط آب و هوایی این شهرستان سبب شده که این محصول تولیدی از عیار بالاتری نسبت به سایر مناطق برخوردار باشد.