IMG_9332 [800x600]

 جمعی از کارکنان نیروگاه زرند با حضور در پایگاه سیار انتقال خون بیش از 16000 سی سی از خون خود را به بیماران نیازمند اهداء نمودند.  

عکس های از اهداء خون توسط کارکنان شرکت مدیریت تولید برق زرند:

IMG_9352 [800x600]

IMG_9347 [800x600]

IMG_9346 [800x600]

IMG_9340 [800x600]

IMG_9314 [800x600]