صدای زرند: تصاویر زیر توسط عکاس سوئیسی “الساندرو دلا بلا”، از نماهای زیبا از بازی نور در آسمان شب در مکان های مختلف کشور سوئیس گرفته شده است.

  • نمایی زیبا از کهکشان راه شیری بر فراز شانفیگ در نزدیکی آروسا

SedayeZarand.IR

  • نیروگاه هسته ای در شهر لایب اشتات

SedayeZarand.IR

  • نمایی زیبا از کوه پیلاتوس که در تصویر در سمت چپ شهرستان لوسرن قرار گرفته است

SedayeZarand.IR

  • بالا آمدن ماه از پشت کوههای سانتیس

SedayeZarand.IR

  • دریایی از مه که فاصله بین دو شهر برن و سوایلوچخینن (Zweilütschinen) را پوشانده است

SedayeZarand.IR

  • نمایی از صورت فلکی جبار(شکارچی) در بالای کوه اِگیر

SedayeZarand.IR

  • شهر برن پایتخت کشور سوئیس

SedayeZarand.IR

  • رعد و برق در آسمان شهر زوریخ

SedayeZarand.IR

  • ایستگاه راه آهن شهر زوریخ

SedayeZarand.IR

  • نمایی دیگر از شهر زوریخ

SedayeZarand.IR