SedayeZarand.IRبه گزارش “صدای زرند“، استاندار تهران، در مورد تعطیلی چهارشنبه (فردا) و دیگر تعطیلاتی این چنینی که به عنوان تعطیلی روزهای غیر رسمی تقویم در نظر گرفته می شوند، تصمیم آن را منوط به تصمیم گیری دولت دانست و افزود: به نظر من دلیلی برای تعطیلی روز چهار شنبه وجود ندارد.

سید حسین هاشمی استاندار تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره حرف و حدیث های موجود درباره تعطیلی روز چهارشنبه، گفت: تعطیلی به دست دولت است و هیچ یک از استانداران در تعطیلی روزهای غیر رسمی در تقدیم دخل و تصرف ندارند.

همچنین استاندار تهران افزود: با توجه به روزهای تعطیلی پیش رو دلیلی برای تعطیلی سازمان‌ها در روز چهارشنبه وجود ندارد.

انتهای پیام/