امسال نیز مانند سال های گذشته مراسم تعزیه واقعه عاشورا در روستای احمدآباد زرند برگزار میگردد.

صدای زرند

مراسم تعزیه واقعه عاشورا در روستای احمدآباد زرند برگزار می شود

صدای زرندآقای یزدانی یکی از مسئولین تعزیه قمر بنی هاشم احمد آباد در گفتگو با “صدای زرند” گفت آیین سنتی تعزیه واقعه عاشورا حسینی امسال نیز مانند سالهای گذشته توسط تعزیه خوانان باسابقه و مجرب، در روستای احمداباد برگزار می گردد. این مراسم که دیگر در این روستا مانند یک سنت محسوب می شود روز پنجشنبه  92/8/23 مصادف با عاشورای حسینی راس ساعت 9 صبح به دور از هرگونه خرافات آغاز  و به اجرا در می آید. ضمناً قبل از مراسم هیئات سینه زنی و زنجیرزنی بطرف میدان تعزیه عزاداری می کنند. انشاالله امسال نیز احمدآباد میزبان عزاداران زیادی از روستاها و شهرهای اطراف خواهد بود و از این از تمامی همشهریان عزیز برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آید.