SedayeZarand.IRاولین بار در یکی از شبهای قدر بود که صحنه ظالمانه و دلخراش سوزانده شدن یک درخت در میدان بسیج را شاهد بودیم.

صدای زرند: به گزارش روابط عمومی شهرداری زرند، با انتشار این خبر و درد دل هایی که گفته شد، از هزینه ها و زحمات انجام شده برای بزرگ شدن این درختان و از همه مهمتر گناه آتش زدن به جان یک موجود زنده، انتظار داشتیم که دیگر این اتفاق ناگوار را شاهد نباشیم.

اما…..

برای دومین بار این حرکت ظالمانه انجام شد و بار دیگر جان یک موجود زنده را به آتش کشیدند.

نمی دانم عاملان این کار، چه لذتی از سوزاندن یک درخت سرسبز که بیش از بیست سال از عمرش میگذرد میبرند……

خودتان قضاوت کنید……

مانند درخت مهربان می شوی و بی آزار…..

اگر یکی از چشمانت به بهار باشد و چشم دیگرت به خزانی که از آن فراری نیست……

…………………..

به گزارش صدای زرند، بد نیست که کمی هم در مورد نارون های فراموش شده شهر زرند که روزگاری زیبایی شهر تنها از آن ها بود صحبت شود. نارون هایی که زمانی تمام زیبایی سطح شهر زرند از حضور آنها بود اکنون کجا رفته اند؟ آیا کسی برای بی مدیریتی که سبب تخریب این درختان زیبا شده دل سوزاند؟؟! با تائید گزارش روابط عمومی شهرداری مبنی بر بی توجهی و غفلت برخی از همشهریان برای حفظ فضای سبز شهر باید بگوییم که آتش غفلت چه کسی درختان نارون سطح شهر را نابود کرد؟؟؟ (یاد آن درختان زیبا هم بخیر)!

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

انتهای پیام/