صدای زرند: چندروزی است که تقاطع بین خیابان مطهری و جاده محمدآباد شهرمان که از نقاط اصلی مرتبط با خیابان های مهمی چون چمران، انقلاب و میدان هفت تیر است و همچنین تردد در اوج ساعات ترافیک در این تقاطع سنگین می باشد، به علت تعمیرات اداره محترم آب و فاضلاب به این روز افتاده است. آیا باید اتفاق ناگواری رخ دهد تا برای ترمیم آن رسیدگی شود؟ لطفا هرچه سریعتر اقدام نمایید.

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

SedayeZarand.IR

با تشکر از راتین رها (ارسال کننده ی تصاویر).