SedayeZarand.IRاین بازی ها باعث ساخت “سلول های مغزی” جدید می شوند و قدرت تصمیم گیری استراتژیکی را در شما افزایش می دهند.

صدای زرند: بررسی ها نشان می دهند، کافی است تنها 30 دقیقه در روز “بازی رایانه ای” انجام دهید و روزتان را به بازی خاص اختصاص دهید تا “حافظه “و قدرت تجزیه و تحلیل در مغزتان تقویت شوند.

 

 

پژوهشگران معتقدند این بازی می تواند “سلول های خاکستری” مغزتان را بیشتر کند و “هیپوکامپ” مغزتان را هم بزرگتر کند.

گفتنی است، قبل از انجام بازی حتما ذهن خود را از تمام مشغولیات و “اضطراب” و استرس امتحان خالی کنید و با مغزی بدون تشویش و نگرانی بازی مورد علاقه خود را در رایانه انجام دهید.

 

انتهای پیام/

منبع: سلامت نیوز