اواسط سال تحصیلی 87 بود که به همراه جمعی از دانشجویان دانشگاه تحت یک گروه علمی و برای مشاهده پاره ای پدیده ها در کویر به منطقه شهداد سفر کردیم. من به عنوان یک کرمانی اولین بار بود که این منطقه را می دیدم. مناظری که آنجا می دیدم من را چنان به وجد آورده بود که وصف آن اکنون برایم قابل بیان نیست.

مناظر بکر و دیدنی زیادی در این منطقه از کویر وجود دارد. از آن زمان تاکنون چندین مرتبه به این منطقه سفر کرده ام و هنوز هم شوق رفتن به این منطقه در سرم هست. بنابراین به تمامی کسانی که تاکنون به این منطقه سفر نکرده اند پیشنهاد می کنم، حتی اگر برای یک سفر یک روزه هم شده، لذت دیدن مناظر این منطقه از کشور عزیزمان را از دست ندهند. عکس های از کویر زیبای شهداد را در اینجا ببینید.

Desert-shahdad-Kerman_-20 Desert-shahdad-Kerman_-21Desert-shahdad-Kerman_-18 Desert-shahdad-Kerman_-17 Desert-shahdad-Kerman_-16 Desert-shahdad-Kerman_-11 Desert-shahdad-Kerman_-12 Desert-shahdad-Kerman_-14 Desert-shahdad-Kerman_-13 Desert-shahdad-Kerman_-15 Desert-shahdad-Kerman_-10 Desert-shahdad-Kerman_-8 Desert-shahdad-Kerman_-9 Desert-shahdad-Kerman_-7 Desert-shahdad-Kerman_-6 Desert-shahdad-Kerman_-5 Desert-shahdad-Kerman_-4 Desert-shahdad-Kerman_-3 Desert-shahdad-Kerman_-2 Desert-shahdad-Kerman_-1

عکاس: حامد کمیلی