در پی بارش شدید برف در کرمان تردد خودروهای سنگین به جز خودروهای حامل مواد غذایی و سوخت و خودروهای امدادی در برخی نقاط از ساعت 14امروز تا اطلاع بعدی ممنوع است.

ممنوعیت تردد کامیونها در محورهای برف گیر کرمان


سردار چناریان فرمانده انتظامی این استان گفت : تردد خودروهای سنگین در مسیرهای کرمان ـ بافت ( گردنه کفنوئیه ) ، کرمان ـ سیرجان ( گردنه خانه سرخ ) ، راور ـ کرمان ( گردنه خراسانی ) ، زرند ـ راور ( گردنه ده علیرضا ) ، ساردوئیه ـ جیرفت ( گردنه سربیژن ) و شهربابک ـ انار ( گردنه جوزم) ممنوع است.
تردد در محورهای کوهستانی و برف گیر استان کرمان بدون زنجیر چرخ و تجهیزات تقریبا غیر ممکن است.